Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tarjoaa puisten pakkausmateriaalien ennakkotarkastus- ja sertifiointipalveluja sekä kaasutus- ja lämpökäsittelyitä.

Palvelumme ovat ISPM 15 -standardin (International Standards for Phytosanitary Measures) mukaisia, jotta voimme varmistaa puisia pakkausmateriaaleja koskevien säädösten noudattamisen.

International Plant Protection Convention (IPPC) -sopimukseen perustuva ISPM 15 -standardi auttaa estämään kasveihin tai ekosysteemeihin mahdollisesti haitallisesti vaikuttavien tautien ja hyönteisten siirtymisen maiden välillä. Määräysten noudattaminen on osoitus yrityksesi ammattitaidosta kansanterveyteen liittyvissä asioissa sekä ympäristöasioista huolehtimisesta.

Hoidamme puiset pakkausmateriaalinne – mukaan lukien kuormalavat ja pakkauslaatikot – asianmukaiseen kuntoon joko kaasuttamalla tai lämpökäsittelyllä. Käytettävästä menetelmästä riippumatta noudatamme asiaankuuluvia laatu-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeita. Lisäksi pystymme toimittamaan sertifikaatin joko paperilla tai sähköisessä muodossa.

Ota yhteyttä SGS:ään ja varmista, että puiset pakkausmateriaalisi ovat ISPM 15 -standardin mukaisia, ja että saat niille tarvitsemasi sertifikaatit.