Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Auditoi GMO-vapaa tuotantoketju yhdessä SGS:n kanssa ja verifioi laadunhallintajärjestelmät paikan päällä aina siemenistä markkinoille.

Myymällä elintarvikkeita ja/tai rehua, joka ei ole geenimuunneltua (GMO-vapaa), huoli todentamisesta siirtyy toimitusketjulle. GMO-vapaa toimitusketjustandardi auttaa organisaatioita alasta tai koosta riippumatta toimittamaan todennettavissa olevia GMO-vapaita tuotteita. Sertifiointi voi ulottua toimitusketjun yhdestä tekijästä muutamaan tai jopa koko tuotantoprosessiin.

Mitä sertifiointistandardi kattaa?

Tarjoamme riippumattomia laadunhallintajärjestelmien sertifiointeja alkaen siemenistä aina kasvatusprosessiin ja sadonkorjuuseen, kuljetukseen, keruuseen, varastointiin sekä markkinointikanavoissa etenemiseen. Sertifiointi kattaa myös GMO:n merkintöjen ja jäljitettävyyden laillisiin vaatimuksiin liittyvän verifioinnin.

Perustuen EU:n GMO-vapaita tuotteita koskeviin asetuksiin, mukaan lukien direktiivi 2001/18/EY ja asetukset 1829/2003 sekä 1830/2003, standardiamme voidaan soveltaa kaikkiin toimitusketjun vaiheisiin:

  • Rehun toimitus
  • Maanviljely
  • Kaupankäynti
  • Prosessointi

Sekä toimitusketjun palvelut:

  • Varasto
  • Kuljetus
  • näytteenotto ja analyysit

Sertifikaatin saaneita toimijoita valvotaan vuosittaisilla auditoinneilla, jotta kelpoisuus pystytään säilyttämään.

GMO-vapaan toimitusketjun sertifiointi ei korvaa kelpoisuutta kansallisten ja kansainvälisten määräysten kanssa.

Amatsonin ulkopuolella sijaitseva eloyhteisön toimitusketju

Maataloustuotteiden kysyntä on aiheuttanut kohtuutonta metsien häviämistä Amatsonin eloyhteisössä sekä kasvattanut samalla hiilipäästöjä ja vahingoittanut biodiversiteettiä. Tämän seurauksena vuonna 2006 osa yrityksistä sopi, etteivät he kävisi kauppaa Brasilian Amatsonin eloyhteisöstä peräisin olevalla soijapavulla. Sen jälkeen sopimus on uudistettu vuosittain. Tarjoamamme Amatsonin eloyhteisön ulkopuolella sijaitsevan toimitusketjun sertifioinnilla varmistat, että soijapavut ovat peräisin muualta. Brasiliasta peräisin olevia soijapapuja myyvät organisaatiot voivat nyt osoittaa tuotteidensa laillisuuden.

Amatsonin eloyhteisön ulkopuolisen toimitusketjun sertifiointi ei korvaa kelpoisuutta kansallisten ja kansainvälisten määräysten kanssa.

Sertifioi GMO-vapaat tuotteet SGS:n avulla. Ottamalla yhteyttä meihin saat lisätietoja siitä, miten voimme auttaa yrityksesi toimintaa.