Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) valtuuttamana auditointiyrityksenä SGS voi auttaa sinua valvomaan tavarantoimittajaverkostosi vaatimuksenmukaisuutta ja työsuoritusta BSCI:n toimintaohjeiden vaatimusten mukaisesti.

BSCI on Brysselissä sijaitsevan FTA:n (Foreign Trade Association) alulle panema, Euroopan eettistä materiaalinhankintaa koskeva yhteiskunnallinen valvontajärjestelmä. BSCI perustuu kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labor Organization) työstandardeihin ja tukee tavarantoimittajien yhteiskunnallisen toiminnan jatkuvaa parantamista. Sen perimmäinen päämäärä on tulla sertifioiduksi sellaisilla standardeilla kuin SA 8000 tai vastaavilla ja siten edistää maailmanlaajuisesti kestäviä työolosuhteita tehtaissa.

BSCI-toimitaohjeet kattavat seuraavat alueet:

 • Vaatimustenmukaisuus
 • Työaika
 • Korvaus
 • Lapsityövoiman kieltäminen
 • Pakkotyön ja kurinpitotoimenpiteiden kieltäminen
 • Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
 • Kaikkinaisen rotusyrjinnän kieltäminen
 • Työterveys ja -turvallisuus
 • Hallintajärjestelmät
 • Ympäristöä ja turvallisuutta koskevat asiat

BSCI:n arviointijärjestelmän rakenne

SGS:n käyttämä BSCI-arviointi koostuu kolmesta erillisestä osasta:

 • Osa A - Perustietojen kirjaaminen: Tavarantoimittajiesi liiketoiminta- ja perustietojen kirjaaminen
 • Osa B - BSCI-auditointi : Vaatimuksenmukaisuuden kirjaaminen ja arviointi pienimpien mahdollisten yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevien vaatimusten mukaan. Osasta B ilmenevien korjausta vaativien toimenpiteiden toteuttaminen on pakollista
 • Osa C - Parhaiden käytänteiden kirjaaminen ja arviointi teollisuuden osalta: Auditoinnin osa C on pakollinen, osasta C ilmenevien korjausta vaativien toimenpiteiden toteuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista

Tapauksissa, joissa ensimmäisessä auditoinnissa tunnistetaan vakavia puutteita, voidaan vaatia korjaustoimenpiteitä näiden ongelmien hoitamiseksi ja ratkaisemiseksi, ennen kuin voimme järjestää uutta auditointia.

SGS:ssä on kokemusta tuhansien auditointien järjestämisestä BSCI:n vaatimusten mukaisesti, ja SGS käyttää työlleen omistautunutta tuotantopäälliköä varmistaakseen auditoinnin yhtäpitävyyden kaikissa maissa. Maailmanlaajuinen auditoijaverkostomme tekee nopean ja kustannustehokkaan vasteen mahdolliseksi useimmilla merkittävillä tuotantoaloilla. Lisäksi voimme toimittaa työlleen omistautuneita avainasiakkuuspäälliköitä tukemaan laajoja ohjelmia, joissa BSCI:n jäsenet etsivät toimitusketjuja seurattaviksi BSCI:n vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä, niin kerromme, kuinka SGS voi auttaa sinua ja toimittajiasi ylläpitämään BSCI-toimintaohjeisiin perustuvaa vaatimustenmukaisuutta.