Share on LinkedInShare on LinkedInShare on FacebookShare on FacebookTweet thisTweet this

Vastuullisuus

Riippumattomuus SGS:ssä

Riippumattomuus on SGS:lle keskeinen arvo. Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme antama luottamus vie meitä eteenpäin sekä yrityksenä että yksilöinä. Alamme johtavana tekijänä haluamme täyttää parhaat mahdolliset ammatilliset kriteerit. SGS:n riippumattomuuden menettelytapasäännöstössä määritellään konsernin ammatillisen riippumattomuuden pääperiaatteet. Siinä ilmaistaan myös koko konsernin, yrityksiemme ja tytäryhtiöiden jakamat arvot.

Olemme sitoutuneet noudattamaan yrityskulttuuria, jossa riippumattomuutta ja ammattietiikkaa voidaan käsitellä avoimesti. Annamme työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme ohjausta ja tukea heidän toimiessaan konsernimme nimissä, jotta he ymmärtävät säännöstömme oikein ja jotta voisimme auttaa heitä tekemään oikeita päätöksiä eettisten kysymysten suhteen.

SGS oli ensimmäinen tarkastusyritys, joka otti maailmanlaajuisesti käyttöön työntekijöiden riippumattomuuskoulutuksen. SGS:n konsernissa on riippumattomuusmenettelytapasäännöstöön perustuva kelpoisuusohjelma, jotta voimme varmistaa, että organisaation maailmanlaajuinen toiminta kokonaisuudessaan on kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaista.

Riippumattomuuskoulutuksemme toteutetaan joka vuosi, ja sen tarkoituksena on, että kaikki tiimipäälliköt ja muut johtajat, joilla on alaisia, muistuttavat riippumattomuuden ohjeiden periaatteista. Kaikkien työntekijöiden jokavuotinen osallistuminen koulutukseen varmistetaan niin, että jokaisen henkilön läsnäolo merkitään ylös. Olemme myös aloittaneet erityisen tiimipäälliköille ja johtajille tarkoitetun riippumattomuuskoulutuksen.

Vuosittaisen riippumattomuuskoulutuksen ohella olemme ottaneet käyttöön myös e-oppimisohjelman, jonka avulla säännöstön yleiset periaatteet voidaan sopeuttaa eri toimialoillemme. Ohjelmaa tarjotaan verkossa englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, kiinaksi ja koreaksi. Sitä käytetään pysyvänä apuvälineenä koulutuksessa, mm. uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Kelpoisuusasioiden päävastuuhenkilö toteuttaa työntekijöiden ja konsulttien eettistä käyttäytymistä säätelevät prosessit sekä selvittää, ovatko työntekijään kohdistuvat syytökset henkilökunnan sääntöjen rikkomisesta perusteltuja. Hänen tehtävänsä on myös määrittää ne riippumattomuuden standardit, joita SGS odottaa liikekumppaneiltaan. Epäilyt ohjerikkomuksista voi ilmoittaa ottamalla yhteyden kelpoisuusasioista vastaavaan yksikköön. Voit myös tehdä kirjallisen ilmoituksen verkossa tai lähettää sen faksilla tai postitse.

Riippumattomuus- ja ja ammatillisen menettelytapasäännöstön toteuttaminen organisaatiossamme on ammattivaliokunnan vastuulla. Sen tehtäviin kuuluu myös neuvoa johtoa kaikissa liiketalouden eettisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Se myös hyväksyy yhteistyökumppanien kanssa tehtävät sopimukset ja liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävät suunnitelmat.

Ammattivaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä:

  • Hallituksen puheenjohtaja: S. Marchionne
  • Pääjohtaja: F. Ng
  • Johtokunnan jäsen: S. R. du Pasquier
  • Kelpoisuusasioiden päävastuuhenkilö O. Merkt

Kelpoisuusasioiden päävastuuhenkilön Olivier Merktin lausunto:

Ammatillisen toiminnan riippumattomuuden säilyttäminen tämä on ainoa keino turvata maineemme markkinoilla, kun toimimme asiakkaiden, kolleegoiden, tavarantoimittajien ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Se on jokaisen SGS:n työntekijän vastuulla."
Yhteystiedot

SGS Inspection Services Oy

E-tilaukset

Rekisteröidy ja tilaa SGS:n julkaisuja ja uutiskirjeitä omalta alueeltasi tai kaikkialta maailmasta.
PYSY AJAN TASALLA.TILAA NYT

Toimistohaku

Toimipaikkakartan avulla voit hakea SGS:n toimistoja ja laboratorioita kaikkialta maailmasta.Finland map
Toimipaikkahaku

Uutiset